Бисер от договор за застраховка "Живот" в полза на кредитор (групова полица)

петък, 07 юли 2017 г.

Време за четене: 2 минути

Бисер от действащ застрахователен договор на пазара - "Ако договорът за кредит е сключен с повече от един кредитополучател, то застрахован в тези случаи е само един от кредитополучателите по техен избор...."

Така! В случай, че заемът се ползва от повече от един човек явно тези хора имат обща цел с общ бюджет (според нас, такива сигурно са около 95% от заемите). Сигурни сме, че плащанията към банката (погасяването на заема след усвояването) се отделят от този общ бюджет. Представете си, как едни млади хора решават да се задомят и да си родят дете. Решение, което според нас в България трябва да бъде поздравявано и подкрепяно от всички възможни институции и лица (буквално, който ги срещне). Тези млади хора са кредитирани от банката, за да си купят апартамент. Избират застрахован по договора да бъде този с дял в общия бюджет в размер на 55%, защото е по-добрият избор по наложените им по-горе условия, които ще защитават финансово преживелия партньор (този с по-нисък дял в бюджета) и невръстния им наследник. Очаква се те спокойно да живеят в същото жилище, без никой да ги притеснява за погасяване на заема, след плащането от застрахователя към банката (той ще бъде окончателно погасен поради смъртта на застрахования).

За съжаление обаче, се случва инцидент с другата половинка (тази, която не е застрахована - условията ги накараха да претеглят риска по-горе). Застрахованият "кредитополучател" ще продължи да плаща погасителни вноски за връщане на заема на 100%, които трябва да заделя от доход, който е намален с 45% и увеличен с разходи заради детето. Нека всички се надяваме за него, колкото може по-бързо да замести починалата половинка с нова, жива и задължително с поне същия доход.

Правилното решение е - и двамата трябва да са застраховани в съотношение, което те си изберат и трябва да могат да го променят, когато поискат във времето за остатъка от заема (главницата). Така преживелият ще продължи да плаща вноски за погасяване на заема, намалени до неговото участие в бюджета.

Изисквайте от този, който е написал тези условия да ги промени според Вашите нужди, ако споделяте с някой погасяване на заем!