Ваша работа ли е да избирате инвестиционни инструменти?

понеделник, 08 май 2023 г.

Време за четене: 2 минути

Пазарите са скъпо място да разберете, че сте сгрешили!

Може би Ви се е случвало да обсъждате "модерен инвестиционен продукт" с Ваш познат, който Ви предлага да инвестирате чрез него. В случай, че Вашият инвестиционен профил е оценен правилно остава да се постигне съответствие с портфейла Ви чрез който би трябвало да реализирате Вашите очаквания, които по всяка вероятност сте формирали от предоставените Ви от продуктовия продавач примерни илюстративни проекции за увеличение на Вашите пари.

Има продукти на пазара, които Ви дават възможност да участвате в конструирането на Вашия портфейл. Тук трябва да сте много внимателни, защото тази "свобода на избор" може да Ви излезе скъпо! Нека да видим какви познания трябва да имате преди да започнете работа  по него. В прозорчето по-долу можете да разгледате тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант в България. Тези специалисти имат необходимите знания правилно да конструират и  ребалансират инвестиционни портфейли.

В случай, че имате отговор на повечето въпроси от конспекта би трябвало да се справите. Разбира се, ако Вашия познат, който Ви предлага този продукт обсъжда с Вас тези инструменти е добре и той да може да си отговори на същите въпроси! Иначе е възможно да Ви подведе неволно.

В случай, че нямате отговор на повечето въпроси от конспекта е най-добре да се обърнете към регулирани и лицензирани професионалисти.  Ниските такси са достъпни и не забравяйте да ги проверите! Съберете всички такси посочени в продукта, който Ви предлагат. От няколко години можете да инвестирате при сбор от всички такси в размер на около 0,60% без да се налага Вие да вършите работата на инвестиционния консултант. Това означава, че за инвестирането на 10 000 лева с професионалното съдействие на лицензирани и регулирани специалисти за един месец ще платите 5 лева такса и ще си получите парите до 1-3 дни, ако Ви потрябват без да заплащате никакви други такси. Помолете Вашия продуктов продавач да Ви информира за таксите, които ще платите по условията на неговия продукт при подобна развръзка. Вече имате информация за алтернативите!

Вие инвестирате и чрез продукти, които не се предлагат директно от инвестиционни посредници. Например: чрез инвестиционни застрахователни продукти, където Вашите пари са изцяло или частично изложени, пряко, или непряко, на колебанията на пазара. В тези случаи познанията на инвестиционния консултант са Ви отново необходими, ако участвате в конструрането на портфейла Ви.


!- Публикацията има за цел да помогне на потребителите и не представлява инвестиционен съвет. 
ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.pdf