Заместване на спестовна застраховка "Живот"

понеделник, 11 ноември 2017 г.

Време за четене: 1 минута

НЕ прекратявайте предсрочно спестовна застраховка "Живот" с гарантирани откупни стойности от застрахователя заради застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд или такава без гарантирани суми, ако имате нужда да получите гарантирано записаните суми във Вашия договор.

Напоследък до нас достига информация, че се предлага на потребителите на застрахователни услуги да прекратят "старата" си застраховка заради "нов" продукт, който е "модерен" и ще Ви донесе повече доходност (пари). От сърце искаме да Ви помогнем, като Ви покажем в лесни стъпки как да разберете дали това действие е подходящо за Вас:

1. Отворете съществуващата Ви полица;

2. Потърсете стойности (наричат се откупни стойности) или начина на калкулирането им за всеки един момент от живота на Вашата полица;

3. Преценете дали имате нужда от тези пари със сигурност в онези моменти в бъдещето;

4. Помолете този, който Ви предлага заместването да Ви покаже същите, които ще се намират в новата Ви полица.

Вече е лесно да сравните числата и да прецените. Сравнявайте само капитал, който е записан и гарантиран към определен момент!

В случай, че нямате нужда повече нужда някой да Ви гарантира парите - Сравнете дали новите НЕгарантирани суми са равни със съществуващите за едни и същи календарни години в НЕгарантираната проекция, която ще получите с 99% вероятност. В случай, че новите са по-ниски някой Ви взима, освен гаранцията и парите за онези години!