Застраховане на имущество в полза на кредитор

петък, 12 юли 2019 г.

Време за четене: 2 минути

Текст от действащ застрахователен договор на пазара - "Горната граница на отговорността на Застрахователя ................. е до размера на една от следните стойности по избор..........: 1- съставляваща действителната стойност на имуществото.....; 2- сумата на всички непогасени парични задължения по кредита......

Имате избор.........!!! Вижте го сами с този пример, който разяснихме на собственика на имуществото. Трябвало е да си избере опция 1 или опция 2!

Върху имот на стойност в размер на около 750 000 лева (току-що построен и цената му е ясна) е вписана тежест и е съставена ипотека. Размерът на заема е около 200 000 лева. За целите на примера ще приемем, че е възникнала една щета за 10 000 лева, една щета за 350 000 лева, стойността на имота е 750 000 лева, а задължението към банката е в размер на 200 000 лева.

Избирате опция 1 - Застрахователят ще Ви плати (или на банката, а пък тя ще намали Вашето задължение към нея с тази сума) 10 000 лева за първата примерна щета , съответно 350 000 лева за втората примерна щета;

В случай, че сте избрали опция 1 ще разполагате винаги с достатъчно средства, за да отстраните вредите, но ако сте избрали опция 2 може да се наложи да доплащате сами отстраняването на вредите. В някои случаи сумите са много големи!

Препоръчваме Ви да сравнявате размера на годишните вноски на всички "опции 2" с "опция 1"! Така ще можете да прецените заслужава ли си да рискувате да нямате пълно застрахователно покритие. 

Добре е да отчетете и постоянното намаляване на Вашето задължение към банката във времето. Видиш ли, в забързаното ежедневие сте достигнали до много ниска застрахователна сума и точно тогава се случва застрахователно събитие!

ВАЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Правилното застраховане на имуществото удовлетворява Вас и кредитора едновременно. Частичното застраховане излага на риск предимно Вас!