Застрахователен интерес

събота, 27 февруари 2021 г.

Време за четене: 2 минути

Определя се лесно, но се забелязва трудно :) Ще се опитаме да Ви помогнем!


Забелязваме, че понякога се пропуска застрахователният интерес! Разбирането и прилагането му довежда сектора до една по-висша форма на бизнес взаимоотношения.

Какво е застрахователен интерес? Определен е в КЗ: Застрахователен интерес е правно призната необходимост от защита срещу последиците от възможно застрахователно събитие.

В случай, че интересът отпадне по време на действие на застрахователния договор, той се прекратява! Законодателят е разпоредил: Застрахователният договор се прекратява, ако интересът отпадне по време на неговото действие, като застрахователят има право да задържи частта от премията, съответстваща на изтеклия срок на застрахователния договор до неговото прекратяване. Ако сте сключили застрахователен договор и интересът е отпаднал, преди да изтече периодът, за който сте платили, то Вие имате право да получите обратно част от парите си. Три примера, които си измислихме за по-добра разбираемост:

  1. За застраховки свързани с Вашите отговорности: Притежавате автомобил и сте задължен да сключите застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Платили сте премия триста (300) лева за една застрахователна година за периода от 01 януари до 31 декември. На 30 юни същата година решавате, че този автомобил повече не Ви харесва и го бракувате (дерегистриран е в МВР). Имате право да получите сто и петдесет (150)* лева обратно от застрахователя, защото той вече не е в риск след 30 юни. Няма как да се случи застрахователно събитие!

  2. За застраховки свързани с Вашето имущество: Застраховали сте дома си. Платили сте премия четиристотин (400) лева за цяла застрахователна година за периода от 01 януари до 31 декември. На 30 юни същата година решавате, че ще си построите нова къща и разрушавате сегашната, за да освободите място. Имате право да получите двеста (200)* лева обратно от застрахователя, защото той вече не е в риск след 30 юни. Няма как да се случи застрахователно събитие!

  3. За застраховки свързани със здравето: Потребител е сключил застраховки "Живот", застраховки "Злополука" и застраховки "Заболяване", за да предпази себе си и хората, които разчитат на неговия доход от евентуални финансови загуби след промяна в здравословното му състояние. За съжаление на 30 юни вследствие на инфаркт той умира. Всички застраховки са платени за периода от 01 януари до 31 декември за цялата застрахователна година. Платени са хиляда (1000) лева премия за застраховките "Живот", двеста (200) лева премия за застраховките "Злополука" и шестстотин (600) лева премия за застраховките "Заболяване". Наследниците/бенефициера има/т право да получат обратно от застрахователя сто (100)* лева от застраховките "Злополука" и триста (300 )*лева от застраховките "Заболяване". Този човек вече не може да се разболее или да претърпи злополука след 30 юни. Няма как да се случи застрахователно събитие!

Надяваме се, че сме Ви били полезни!


Ако се чудите какво се е случило със застраховките "Живот" в третия пример уточняваме, че застрахователят изплатил компенсациите за смърт по договорите.

В някои случаи обратно получените суми за времето след прекратяването на договора може да НЕ са пропорционални спрямо тези, които сте платили! Например, заради административни разходи.