Застрахователен интерес

събота, 27 февруари 2021 г.

Време за четене: 2 минути

Определя се лесно, но се забелязва трудно :) Ще се опитаме да Ви помогнем!

Забелязваме, че понякога се пропуска застрахователният интерес! Разбирането и прилагането му довежда сектора до една по-висша форма на бизнес взаимоотношения.

Какво е застрахователен интерес? Определен е в КЗ: Застрахователен интерес е правно призната необходимост от защита срещу последиците от възможно застрахователно събитие.

В случай, че интересът отпадне по време на действие на застрахователния договор, той се прекратява! Законодателят е разпоредил: Застрахователният договор се прекратява, ако интересът отпадне по време на неговото действие, като застрахователят има право да задържи частта от премията, съответстваща на изтеклия срок на застрахователния договор до неговото прекратяване. Ако сте сключили застрахователен договор и интересът е отпаднал, преди да изтече периодът, за който сте платили, то Вие имате право да получите обратно част от парите си. Три примера, които си измислихме за по-добра разбираемост:

Надяваме се, че сме Ви били полезни!


Ако се чудите какво се е случило със застраховките "Живот" в третия пример уточняваме, че застрахователят изплатил компенсациите за смърт по договорите. В някои случаи обратно получените суми за времето след прекратяването на договора може да НЕ са пропорционални спрямо тези, които сте платили! Например, заради административни разходи.