Застраховка "Живот"? Да, ама НЕ!

събота, 16 януари 2021 г.

Време за четене: 2 минути

Заглавие с уголемен и удебелен шрифт на действащ застрахователен договор на пазара - "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ..... КЪМ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ГРУПОВА ..... ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ"....."

По-надолу в този сертификат е пояснено, че застрахованият ще бъде застрахован за "смърт, или инвалидност от злополука"! Общите условия към договора, които се подписват от застрахования също са със заглавие "..... ГРУПОВИ ..... ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ"

Сестра на покойник ни потърси за съдействие. Притеснила се е жената и искаше някой да провери дали правилно е попълнила документите, които ще предаде на застрахователя. Тя от своя страна помага на племенника си. Допълни, че починалият ѝ  брат споделил преди време , че е теглил кредит, и от банката са му предложили застраховка, която ще плати, ако той почине. Той е сключил този договор , за да облекчи живота на сина си, ако някой ден се случи най-лошото, а не е успял все още да изплати заема. Проверихме как са попълнени документите. Две седмици по-късно тя ни потърси да ни благодари отново и ни каза, че е получен отказ от застрахователя за изплащане на компенсация за смърт. Причината за отказа е, че смъртта НЕ е настъпила вследствие на злополука, а е от заболяване.

След отказа на застрахователя става ясно на роднините, че този човек се е заблудил! Спокойствието на кого е по-важно? На застрахования, докато е жив, или това на наследниците? Можем да заключим, че с този договор е осигурено спокойствие на застрахования приживе и безпокойство на сина му, който сега ще връща заема на покойния си баща.

Според нас е неетично и би трябвало да е недопустимо  да се използва словосъчетанието застраховка "Живот", а да се осигурява покритие само при смърт от злополука! Ние използваме словосъчетанието застраховка "Живот", само когато има осигурено покритие при всякаква смърт (с изключение на посочените изключения в договора и закона) и ще откажем да дистрибутираме подобен договор!

Застраховането е сериозен и отговорен бизнес със социален ефект сред обществото. Използването на търговски прийоми при разпространението на застрахователни продукти присъщи за бизнесите като бързооборотните стоки например, може да доведе до сериозни негативни последствия за потребителите на застрахователни услуги и целия сектор!

Важно е да отбележим! Договорената цена на застраховката в погасителния план е по-висока от средната цена на пазара за групов бизнес, срещу която може да бъде осигурено покритие за смърт или инвалидност, вследствие на заболяване, или злополука за тези застрахователни суми.

Историята на събитията  ни показа: 

1. Клиентът е платил достатъчно, за да има застраховка "Живот";

 2. Подписал се е върху договор съдържащ словосъчетанието "застраховка "Живот" и 

3. Наследниците получават отказ за изплащане на компенсация, защото събитието НЕ е вследствие на злополука.

Съветваме Ви да проверите застраховките си! В случай, че има неясни текстове или такива, които будят въпроси, изпратете писмено запитване до застрахователя с пример/конкретика, които в най-голяма степен се доближават до Вашия случай. Изисквайте задължително писмен отговор, съответно разяснение!