Защита на бизнеса. Бизнес под наем!

петък, 07 юни 2024 г.

Време за четене: 2 минути

"Обща гражданска отговорност" и/или "Имуществена" застраховка?

Понякога е възможно да получите погрешен застрахователен съвет с най-добри чувства и от сърце. Сметката винаги ще платите Вие!

Много често, наемайки помещение за Вашия бизнес, получавате различни съвети (понякога условия) за това каква застраховка да сключите (плащате). По някаква причина в България бизнесът под наем често сключва единствено "Имуществена" застраховка, като застрахова собствеността на наемодателя. Нека се спрем за малко и да помислим:

В случай, че сте прочели горните два въпроса и си ги зададохте, Ви поздравяваме. Започнахте правилното решаване на задачата за Вашата бизнес защита!

Да разгледаме един пример: Фирма наема помещение с разрешение за нощен клуб и приготвя най-добрите коктейли, които някога сте опитвали. За да защити бизнеса управителят е сключил "Имуществена" застраховка и е застраховал собствеността на наемодателя. В края на работната смяна, служител съзнателно не изхвърля отпадъците, както му е възложено и по тази причина пламва пожар. Нанесени са вреди върху имуществото на наемодателя.

Какво следва от тук нататък? В случай, че действията на служителя не попадат в изключенията на застрахователния договор, застрахователят ще плати застрахователното обезщетение, като с тези пари следва да се възстанови погиналото имущество на наемодателя. С плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне, срещу причинителя на вредата!

Възникват следните въпроси и заключения:

Определено е натоварващо да си задавате подобни въпроси и да се намирате в подобна ситуация! Това е така, защото претенциите могат да достигнат доста големи числа. За да бъдете спокойни, че отговорността на Вашия бизнес за причинените на други лица имуществени и неимуществени вреди ще бъде покрита, трябва да сте сключили застраховка "Гражданска отговорност". Така ще бъдете защитени независимо дали има сключена "имуществена" застраховка, или няма такава. Ами, ако беше пострадал в пожара човек или имущество на трети лица (съседи)? Със сигурност чрез "Имуществената" застраховка няма да бъде платено на тези лица!

Оказва се, че за този частен случай приоритетно и необходимо е било сключването на застраховка от клас "Обща гражданска отговорност". Само правилният избор на такава застраховка би платила за различните претенции, които е възможно да получите!

Нашият съвет към Вас е да отделите достатъчно време за правилното изграждане на защита за Вашия бизнес и да работите със специалисти!