Как застраховаха детето Ви?

неделя, 29 август 2021 г.

Време за четене: 4 минути

Длъжни сме да даваме добър личен пример на децата – те са нашето бъдеще!


Преди почти една година в офиса влезе детето ни и ентусиазирано заяви: Трябва да ми дадете три (3) лева за застраховка, която ще ми направят от училището. Вие знаете, че застраховките са нещо много важно и аз съм сигурен, че ще ми дадете парите веднага. Уау! Наистина беше много важно това, което се случва. Грабнахме момента и решихме да му покажем как да сключва застрахователни договори правилно и в негов интерес. Попитахме го: Знаеш ли как ще бъдеш застрахован? Той отговори: Не. Попитахме го: А искаш ли да знаеш? Той ни отговори: Наистина, не е лошо да знам. Сега, когато ме попитахте ми стана любопитно. Помолихме училището да ни разясни как ще бъдат застраховани децата. От там ни изпратиха две (2) страници озаглавени с текст "оферта" и ни казаха да се обърнем към застрахователя за повече информация. Обърнахме се към застрахователя, въоръжихме се с информацията и започнахме да четем... Ето каква беше "офертата"* (застрахователното решение):

Застрахователните суми се удвояват при организирани мероприятия...

  1. Смърт вследствие на злополука - 1 000 лева с възможност за увеличение до 5 000 лева. Не повече!

  2. Трайно намалена работоспособност, вследствие на злополука - % от 1 000 лева с възможност за увеличение до % от 5 000 лева. Не повече!

  3. Временна неработоспособност вследствие на злополука - ще бъдат платени между 30 и 100 лева в зависимост от продължителността на неработоспособността...

  4. Временна неработоспособност вследствие на акутно заболяване (съгласно списък на заболяванията) - ще бъдат платени между 30 и 60 лева еднократно в застрахователната година в зависимост от продължителността на неработоспособността...

  5. Медицински разходи и транспортиране, вследствие на злополука - възстановяват се фактически разходи до 100 лева

Така! Започнахме да обясняваме на детето застраховката, като предварително му заявихме, че НЕ желаем да бъде застраховано срещу риск "Смърт". Ние нямахме нужда от това плащане и не виждахме смисъл в него. Това отключи в него въпрос: А кога трябва да си направя застраховка срещу риск "Смърт"? Отговорихме му: Тогава, когато някой друг човек зависи от твоят доход! При прегледа на другите рискове ни попита: Какво е неработоспособност? Отговорихме му: Здравословно състояние, заради което не можеш временно или трайно (за остатъка от живота си) да работиш. Той отговори: Аз не работя още! Аз уча в момента! За какво ми е тази застраховка? Нали държавата ще плати разходите за мен, ако имам някакъв проблем със здравето? Хоп! Право в десетката. Детето реагира правилно след двуминутен разговор. Бяхме много щастливи! Обяснихме му, че има различни уговорки при здравните застраховки. Като цяло може да ги раздели на такива, които плащат фиксирани суми и такива, които плащат разходи за лечение. Заключихме, че най-подходящия вид застраховки за него са тези, които ще платят/възстановят разходи за лечение, които НЕ са покрити от здравната каса. Детето не генерира доход и няма смисъл да бъде застраховано с цел възстановяване на доход. Също се съгласихме, че е по-важно хората, които се грижат за него да бъдат застраховани адекватно за 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та точка. Само 5-та точка от покритията съвпадаше с неговите нужди, но не беше достатъчен мотив за сключване на този договор, поради НЕефективност.

Наблегнахме на факта, че покритието за трайно намалена работоспособност (2-ра точка) е все пак важно и трябва да му се обърне внимание. Разяснихме на детето, че някаква злополука сега може да направи така, че той да не може да работи цял живот или да работи по трудно и да не може да прави всички неща, които могат да правят здравите хора. Акцентирахме на това покритие и прочетохме внимателно общите условия. Ето каква е дефиницията на застрахователя за това покритие: "ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ или също ТРАЙНА ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ е дефинитивно намалена в определен процент или напълно загубена, без възможност за пълно или частично възстановяване, способност за извършване на дейност с цел получаване на доход или печалба, в резултат на злополука..." Това означава, че застрахователя ще компенсира застрахования за пропуснат доход в бъдещето за остатъка от живота му най-много до уговорената застрахователна сума или с определен процент от нея. Направихме бърза сметка за предстоящ 40 годишен труд при минимална работна заплата. Закръглихме числото и се получи застрахователна сума в размер на 300 000 лева. Помолихме училището да попита застрахователя дали ще застрахова детето за тази сума. Още чакаме отговор!

Ние отказахме сключването на този застрахователен договор, защото покритията и размера (определен в граници от застрахователя) на застрахователните суми бяха НЕадекватни според нас. Считаме, че заплащането на макар и ниска годишна вноска за тази услуга не е в полза на нашето семейство. Продължаваме да работим в посока - адекватни покрития за българския застрахователен пазар. Ако успяхме да Ви мотивираме и Вие да проверите как е застраховано Вашето дете сме много щастливи. Изисквайте от този, който Ви предлага определен застрахователен продукт той да бъде съобразен с Вашите нужди и да е с адекватен размер на застрахователните суми/лимити. В случай, че продължите да плащате за услуга, която не покрива Вашите нужди, защото е с прекалено ниска цена за да отделите време и усилия да промените това, то Вие по всяка вероятност сте една от капките, които пълнят чужд вир. "Капка по капка вир става". По неприятната част е какъв отговор ще получи този, който е задал въпроса - Защо плащате толкова малко пари за това сериозно застрахователно събитие? Много е вероятно да получи отговор - За толкова сте си платили! Неизбежни тежки моменти... И двете страни нямат нужда от подобна развръзка.


Наздраве :)


*- Не претендираме за изчерпателност.