Кой ще плати лихвите?

събота, 01 април 2023 г.

Време за четене: 1 минута

Правилен и навременен обмен на информация между потребителя и застрахователя гарантира добри отношения между страните! 

Често се случва по застраховки покриващи отговорността на застрахования той да получи основателна претенция заради събитие, което се е случило преди няколко години. Пример: Вие, Ваш служител или произведен/дистрибутиран от Вас продукт причинява вреда на трето лице в размер на пет (5 000) хиляди лева. Ощетеното лице Ви уверява в разговор, че няма да предявява претенции към Вас. Разделяте се по живо, по здраво! След няколко години получавате претенция за седем (7 000) хиляди лева включваща:

Вие разбира се по време на събитието сте имали валидно сключена застраховка покриваща Вашата отговорност. Очаквате Вашият застраховател да плати пълната претенция (7 000 лева). Той обаче е възможно да смята, че е правилно да плати само пет хиляди лева (5 000 лева), а Вие да платите лихвите за забава (2 000 лева), защото сте знаел за възникването на това събитие, но не сте го информирал, когато то се е случило!

Нашият съвет към Вас е да поддържате връзка със застрахователния си посредник и да го информирате за всички нововъзникнали застрахователни събития или за обстоятелствата, които могат да доведат до възникване на такова. Независимо дали има, или няма претенция срещу Вас.