Ниските такси са достъпни!

неделя, 01 ноември 2020 г.

Време за четене: 2 минути

Измина доста време от кризата  през 2008-ма година. Казват, че пазарът се е променил много... В случай, че спестявате гарантирано (например в банка) по всяка вероятност ще губите. Да кажем по 1,5% всяка година заради инфлацията и ниските лихви. Поради тази причина все по-активно финансовите институции Ви предлагат да инвестирате на пазарите, за да покриете загубата от инфлация и да спечелите от парите си. Това е логично и разбираемо. Напоследък* обаче, пазарът също предлага по-ниска възвращаемост и това изисква таксите за обслужване, и управление на Вашите пари, също да бъдат по-ниски. Разбирайки и осъзнавайки това преди четири (4) години, ние решихме да не получаваме възнаграждение свързано с инвестиране. В нашия случай това са застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд. Там, където това е невъзможно просто не сключваме повече тези договори. Това решение беше най-правилно в полза на потребителя, защото пазарът се промени! Не беше лесно за нас, но го преодоляхме успешно :)

Радваме се, че вече е достъпно да се спестява по всички най-добри правила ** на инвестирането с такси в размер на около 0,6% в агрегат (сборът от всички такси). Преди таксите варираха между 2% - 5%. Обикновено 2,5%.

За да разберете какво имаме предвид симулирахме инвестиране в размер на 10 000  единици при 5,88% годишна възвръщаемост за всяка година и 2,50% инфлация за периода в четири варианта (за прегледност транзакциите ще се осъществяват веднъж годишно):

Можем да заключим:

Помолете този, който Ви предлага спестовен продукт изложен цялостно или частично на колебанията на пазара да Ви информира за размера на всички такси за всяка година от инвестирането на годишна база. Вече е възможно да инвестирате при ниски такси!

Мисията възможна....


!- Публикацията има за цел да илюстрира въздействието на таксите и не представлява инвестиционен съвет.     *- визираме последните 10 години.     **- парите Ви да се управляват от регулирани и лицензирани професионалисти.
Ниските такси са достъпни
Ниските такси са достъпни