Ниските такси са достъпни!

неделя, 01 ноември 2020 г.

Време за четене: 2 минути

Измина доста време от кризата през 2008-ма година. Казват, че пазарът се е променил много..... В случай, че спестявате гарантирано (например в банка) по всяка вероятност ще губите. Да кажем по 1,5% всяка година заради инфлацията и ниските лихви. Поради тази причина все по-активно финансовите институции Ви предлагат да инвестирате на пазарите, за да покриете загубата от инфлация и да спечелите от парите си. Това е логично и разбираемо. Напоследък обаче, пазарът също предлага по-ниска възвращаемост и това изисква таксите за обслужване, и управление на Вашите пари, също да бъдат по-ниски. Разбирайки и осъзнавайки това преди четири (4) години, ние решихме да не получаваме възнаграждение свързано с инвестиране. В нашия случай това са застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд. Там, където това е невъзможно просто не сключваме повече тези договори. Това решение беше най-правилно в полза на потребителя, защото пазарът се промени! Не беше леко за нас, но го преодоляхме успешно :)

Радваме се, че вече е достъпно да се спестява по всички най-добри правила ** на инвестирането с такси в размер на около 0,6% в агрегат (сборът от всички такси). Преди таксите варираха между 2% - 5%. Обикновено 2,5%.

За да разберете какво имаме предвид симулирахме инвестиране в размер на 10 000 единици при 5,88% годишна възвръщаемост за всяка година и 2,50% инфлация за периода в четири варианта (за прегледност транзакциите ще се осъществяват веднъж годишно):

  1. десет (10) годишна продължителност - Резултат: 22% добавена стойност заради такси в размер на 0,6% спрямо 2,6%. 13 024 vs 10 628 сегашни цени

  2. петнадесет (15) годишна продължителност - Резултат: 36% добавена стойност заради такси в размер на 0,6% спрямо 2,6%. 16 817 vs 12 398 сегашни цени

  3. двадесет (20) годишна продължителност - Резултат: 50% добавена стойност заради такси в размер на 0,6% спрямо 2,6%. 21 715 vs 14 461 сегашни цени

  4. двадесет и пет (25) годишна продължителност - Резултат: 66% добавена стойност заради такси в размер на 0,6% спрямо 2,6%. 28 039 vs 16 868 сегашни цени

Можем да заключим:

  1. Ниските такси ще осигурят чувствително по-високи наличности в сметките Ви и ще сте по-близо до самия пазар.

  2. При положителна възвращаемост на пазара напоследък* високите такси увеличават вероятността да си купите по-малко неща с парите в бъдещето, отколкото ще си купите в момента на инвестирането. Така Вие може да не сте печелившата страна от инвестирането на Вашите пари. Отбележете, че ако инвестирате на части (например на регулярни вноски) по време на инвестиционния Ви хоризонт, този риск е по-голям!

Помолете този, който Ви предлага спестовен продукт изложен цялостно или частично на колебанията на пазара да Ви информира за размера на всички такси за всяка година от инвестирането на годишна база. Вече е възможно да инвестирате при ниски такси!

Мисията възможна....!- Публикацията има за цел да илюстрира въздействието на таксите и не представлява инвестиционен съвет. *- визираме последните 10 години. **- парите Ви да се управляват от регулирани и лицензирани професионалисти.
Ниските такси са достъпни
Ниските такси са достъпни