Прекъсване на застрахователно покритие!

сряда, 20 септември 2023 г.

Време за четене: 2 минути

НЕпрекъсваемост на Вашето застрахователно покритие гарантира Вашата финансова стабилност! 

Понякога е възможно да заключите, че нямате нужда от застрахователно покритие за определен период или възнамерявате да прекратите сегашната си застраховка.

Пример 1: Няма да управлявате автомобила си в следващия един месец и заключавате, че няма как да възникне застрахователно събитие и е разумно да подновите застраховката си "Гражданска отговорност" на автомобилистите, която изтича след няколко дни, когато започнете да го използвате;

Пример 2: Купувате си автомобил с вече сключена имуществена застраховка ("Каско") на разсрочено плащане. Вече сте взели решение, че от следващата вноска ще се грижи за Вас Вашият застрахователен посредник, като сте готов да прекратите тази полица предсрочно, след изтичане на предоставения Ви "гратисен период" от петнадесет (15) дни след следващия пореден падеж и да сключите нова полица;

Пример 3: Фирмата Ви няма да работи цял месец и заключавате, че няма как да възникне застрахователно събитие и НЕ подновявате застраховката си "Гражданска отговорност". Ще го направите, когато започнете отново да работите...

Какво можете да пропуснете в разсъжденията си?

За пример 1: Ваша гражданска отговорност може да възникне без автомобилът да бъде в движение! Например - той се самозапалва и нанася имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица. Имате задължение да поддържате тази застраховка за всеки регистриран автомобил. Можете да се освободите от това задължение, ако дерегистрирате автомобила си в КАТ.

За пример 2: Важно е да се отбележи, че гратисният период по застрахователни договори НЕ е безплатен и Вие няма как да имате същото покритие и/или условия по договора през тези петнадесет (15) дни, ако не заплатите вноската по съществуващата полица. Правилното решение е да поддържате полицата си в сила до нейното изтичане или да застъпите покритията с нова полица към датата на падежа.

За пример 3: Ваша гражданска отговорност може да възникне и без да упражнявате дейност. Например - пожар или авария на водопровода в офиса Ви, който е затворен, като вследствие на събитието причинявате имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица. Правилното решение е да  поддържате Вашата застраховка "Гражданска отговорност". При предварителна комуникация със застрахователния си посредник за Вашите намерения по всяка вероятност застрахователят ще намали размера на вноските по Вашата застраховка и всички ще бъдат удовлетворени, а Вие и защитени.

Нашият съвет към Вас е да поддържате застрахователното си покритие БЕЗ прекъсване!