Решихме да прекратим договора ни с МетЛайф

събота, 15 април 2023 г.

Време за четене: 1 минута

Решихме да прекратим договорните ни отношения за застрахователно посредничество с МетЛайф Юръп д.а.к. - клон България. 

Нашите пътища се разделят!

Беше ни трудно да вземем това решение, но то е единственото правилно според нас. Направихме задълбочено проучване, като слушахме внимателно по време на срещите ни с Вас какви са очакванията Ви от един застраховател. Получихме ясен отговор -"Очаквам застрахователят да поеме риска, който аз не мога да нося и да мога спокойно да плащам вноските по застраховката". Това за нас означава, че Вие очаквате преди всичко сигурност и защита от Вашия застраховател, а не търсите доходност, чрез поемане на риска от колебанията на пазара. В началото на 2017-та година сме сключили последния договор с гарантирани откупни стойности с наше посредничество. Нямахме възможност повече да предлагаме застраховка "Живот" с гарантирани откупни стойности, а само застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд. Това означава, че Вашите пари нямаше как да бъдат гарантирани от застрахователя по тези договори! Алтернативно  застраховката "Живот" само за смърт на МетЛайф е специфичен продукт,  който се вписва в нуждите на много малък брой от потребителите в България, с които сме го обсъждали и е на достъпна за тях цена. Справедливи вноски - застраховка "Живот"  В резултат на възможностите, които имаме чрез МетЛайф през изминалите пет (5) години имаме сключени около пет (5) договора за застраховки "Живот", което е неефективно сътрудничество с животозастрахователна компания.  През изминалите двадесет и една (21) години винаги сме търсили преживяванията на застрахователния бизнес, а не на инвестиционното посредничество. В допълнение, ако продължим да работим по начин, който не отговаря на нашите потребности, рискуваме да застрашим Вашето обслужване. Не ни се предоставя възможност да се изкачим на следващото ниво на развитие, а отдавна сме го достигнали. Работим в условия на работа за едно физическо лице, а ние сме търговско дружество с трима служители. За нас НЕ е важно да покорим поставена търговска цел. Важно е за нас да разполагаме с необходимото, за да задържим този бизнес и той да бъде обслужен правилно дълги години.

Ние работим усърдно, за да можем да Ви осигурим това, което търсите -  Осигуряване на адекватно застрахователно покритие за семействата и бизнеса в България при справедливи условия на европейска цена!

Очаквайте скоро приятни изненади от нас! :)

Никога не сме Ви предлагали и няма да Ви предложим да заместите "стара" полица застраховка "Живот" с "нов и модерен спестовен" животозастрахователен продукт. Вярваме, че това не е правилният начин на работа и се опитахме да помогнем на потребителите в България през 2017 г. с тази публикация - Заместване на спестовна застраховка "Живот" Поощряваме Ви да продължите договорите си за застраховка "Живот" с МетЛайф сключени чрез нас.

Вярваме, че обещанията в бизнеса трябва да се спазват. Обещахме Ви да сме постоянно до Вас преди години. Ще Ви предоставим нашето мнение на всеки Ваш въпрос в случай, че ни потърсите.

Промяна в условията на работа с МетЛайф или предизвестие за прекратяване-23.01.2023.pdf
Отговор във връзка с предизвестие за прекратяване от 21.04.2023.pdf