Сигурна поща

четвъртък, 01 февруари 2024 г.

Време за четене: 2 минути

Важно е да си получите електронното писмо

Много често важните за Вас електронни писма се озовават в "СПАМ" или НЕ достигат електронната Ви пощенска кутия, а Вие дори не знаете защо това се случва!

Вдъхновени от името ни (Вахан означава Щит на арменски език) и предстоящите към онзи момент промени, преди повече от една година конфигурирахме съществуващите ни ресурси и увеличихме вероятността на нашите клиенти  да получават и изпращат своите важни писма.

Вашият ангажимент: Все по-често компаниите и институциите искат от Вас адрес на електронна поща и Ви предлагат кореспонденцията между страните да бъде осъществявана в елктронен формат. Ползите не са малко: 1. бърз обмен на информация; 2. няма да бъде изполвана хартия и т.н. Дотук чудесно. В повечето случаи обаче от Вас се изисква да подпишете декларация, че сте съгласни кореспонденцията да бъде разменяна по този начин. Ето едно изречение от подобна декларация на застрахователна компания - "Съобщенията, изпратени на този адрес ще се считат за връчени без да е необходимо потвърждението ми.".

Ангажимент на изпращача: Всеки собственик на домейн, чрез който се изпраща електронно писмо, трябва да се съобрази с изискванията в индустрията. От този месец са в сила нови правила поставени от два гиганта - blog.google blog.yahoo . Писмата, които не отговарят на тези правила ще бъдат автоматично маркирани като СПАМ или ще бъдат отхвърлени! Ами сега?

Измислен сценарий: Вие сте сключили застраховка "Живот" и допълнителни застраховки с покритие в размер на 1 000 000 лева. Плащате си редовно годишните застрахователни премии (вноски) и сте спокойни, че Вашето семейство е защитено финансово. Един ден (след години), застрахователната компания Ви изпраща писмо, с което Ви моли, в срок от тридесет (30) дни да и предоставите определни изследвания на кръвта. В противен случай няма да бъде в състояние да продължи Вашето застрахователно покритие. За съжаление това писмо е класифицирано като СПАМ, заради репутацията на домейна на изпращача, и Вие не го забелязвате навреме! Настъпва застрахователно събитие, но Вие сте без покритие.

Случаите могат да бъдат различни, а последствията опустошителни за семейното богатство!

Какво правим ние? Посредничим между изпращача на електронното писмо и неговия получател. Нашият домейн получи най-високата оценка от специалист в индустрията за евентуални проблеми с "DMARC", "SPF", "DKIM" и "BIMI" записи - 10 от 10. Това означава, че се очаква писмата изпратени чрез този домейн да издържат на всички машинни проверки и да бъдат доставени до входящата пощенска кутия на получателите БЕЗ да е възможно някой да ги подправи "spoofing" или "phishing".  Допълнително - ние заплащаме за услуга, чрез която имаме възможност да елиминираме класифицирането на входящите писма като СПАМ. В резултат очкаваме да получите дори и писмата от изпращачи, които НЕ отговарят напълно на новите изисквания. Вие можете да блокирате всеки един изпращач, за да не Ви притеснява повече.  Решили сме да не търсим нови клиенти чрез шаблонни или циркулярни писма. По този начин пазим репутацията на домейна ни. Ние никога НЕ сме и НЯМА да осъществяваме електронни кампании чрез електронна поща. БУМ! Вече си имате Щит на Ваша страна :)

Не се налага да променяте доставчици и навици. Всички писма, които ще получите се доставят до Вашата електронна пощенска кутия. Можете да я променяте БЕЗ да се налага да информирате изпращача на Вашите писма.

Можете да проверите всеки един домейн за евентуални проблеми с "DMARC", "SPF", "DKIM" и "BIMI" записи тук: https://easydmarc.com/tools (Въвеждате всички символи след знака "@"от адреса на изпращача.)