Смисълът на данъчните облекчения по застраховки "Живот"

вторник, 15 ноември 2022 г.

Време за четене: 2 минути

Смисълът на данъчните облекчения по застраховки "Живот" е в застрахователната защита!


След двадесет (20) години работа искаме да споделим с Вас нашата гледна точка и изводите, до които сме достигнали.

В тази публикация ще разгледаме възможността за ползване на данъчни облекчения по застраховки "Живот".

По всяка вероятност са Ви предлагали да си "купите" застраховка "Живот" през месец декември, за да намалите данъчното си бреме. Този вид предложения могат да Ви наведат на мисълта, че ще спестявате и ще получите от държавата допълнителни средства, като по този начин ще получите лично Вие чувствително по-висока доходност.

Всичко започва от Вашето застрахователно покритие! Според нас по-правилно е да приемете, че хората, които разчитат на Вашия доход ще бъдат компенсирани за определено време, ако се случи най-лошото с Вас, а преди това ще сте получили пари под формата на данъчно облекчение.

Нека сега да видим какво ще се случи, ако преживеете срока на договора. В случай, че сте ползвали данъчни облекчения дължите окончателен данък, който е в размер на 10% (7% за договори със срок 15 или повече години) върху сумата, за която сте ползвали облекчение. Вие ще трябва да декларирате този факт пред застрахователя, който ще определи размера на данъка и ще го преведе на НАП от Ваше име.

Ето как изглеждат данъчните облекчения в числа за договор с хиляда и двеста (1 200) единици годишна вноска към днешна дата:

  1. Плащали сте петнадесет (15) години и сте получили хиляда и осемстотин (1 800) единици под формата на данъчни облекчения. За съжаление се случва най-лошото с Вас. Хората, които сте определили да получат компенсация от застрахователя ще я получат в пълен размер и няма да имат задължението да плащат окончателен данък. Остават в семейството хиляда и осемстотин (1 800) единици.

  2. Плащали сте петнадесет (15) години и сте получили хиляда и осемстотин (1 800) единици под формата на данъчни облекчения. Преживяли сте срока на договора и трябва да получите обратно парите си. Застрахователят трябва да калкулира внимателно и да определи данъка, който дължите. Нека приемем, че ще намали сумата, която очаквате с хиляда сто и деветдесет ( 1 190) единици и ще я преведе на НАП. Остават в семейството шестстотин и десет (610) единици.

  3. Плащали сте четиринадесет (14) години и сте получили хиляда шестстотин и осемдесет (1 680) единици под формата на данъчни облекчения. Преживяли сте срока на договора и трябва да получите обратно парите си. Застрахователят трябва да калкулира внимателно и да определи данъка, който дължите. Нека приемем, че ще намали сумата, която очаквате с хиляда петстотин осемдесет и седем ( 1 587) единици и ще я преведе на НАП. Остават за семейството деветдесет и три (93) единици.

Можем да заключим, че данъчните облекчения се предоставят преди всичко, заради финансовия чадър, който сте осигурили на семейството си!

В случай, че Вашата застраховка "Живот" НЕ е спестовна (инвестиционна) Вие пак ще имате възможност да ползвате данъчни облекчения и няма да плащате окончателен данък при изтичане срока на застраховката.