Справедливи вноски - застраховка "Живот"

вторник, 30 ноември 2021 г.

Време за четене: 4 минути

Справедливата премия е тази, която се плаща за необходимата ни финансова защита!

Най-добрият продукт е този, който отразява Вашите нужди днес и ги следва във времето!

В тази публикация ще разгледаме как ефективно да определите размера на застрахователната сума по Вашата застраховка "Живот" с покритие само за смърт. По всяка вероятност са Ви предлагали да си "купите" застраховка "Живот" със застрахователна сума равна на определен брой  Ваши годишни доходи. 

Важно е да отбележим, че само застраховката "Живот" е тази, която плаща за събитие смърт при каквито и да е обстоятелства (без изрично посочените в договора или закона изключения). Всички други допълнителни застраховки/покрития в даден сглобен продукт не бива да Ви разсейват и нямат нищо общо с ефективното определяне на размера на покритието Ви при събитие смърт.

Всичко започва от Вашите нужди!

Не определяйте застрахователната сума спрямо Вашия доход. Определете я спрямо Вашата част от семейните разходи, които плащате и то само чрез доход получен от активно положен труд. Да приемем, че Вие сте на тридесет и пет (35) години, имате дете на десет (10) години и живеете тримата заедно с партньора си. Калкулирали сме, че зависимите от Вас лица имат нужда от 75 000 единици компенсация след смъртта Ви. С помощта на тези пари те ще могат да покрият разходите си за три (3) години напред без да променят навиците си. Тази тяхна нужда ще продължи най-малко петнадесет (15) години. Имате лична програма за спестяване с наличност в началото на периода в размер на 15 000 единици, които нарастват всяка година с 4 000 единици, заради допълнителни вноски и лихви. Това означава, че Вашата застрахователна сума през първата (1) година трябва да бъде 60 000 единици. Всяка следваща година тя трябва да се намаля, заради спестяването, въпреки инфлацията в размер на 2% за периода, която ѝ влияе увеличавайки я... На петнадесетата (15) година Вашата застрахователна сума трябва да бъде в размер на 27 960,99 единици. Виж - диаграма 1

Можем да заключим, че в повечето случаи нуждата от застраховка "Живот" с напредването на възрастта намалява! Разбира се, възможно е да е необходимо рязко да се увеличи! Това означава, че застрахователната сума по Вашата застраховка "Живот" трябва да има възможност да бъде променяна често без ограничения.

Нека сега да видим каква е нуждата на застрахователя Ви. Колкото повече остарявате, толкова повече рискът за застрахователя се увеличава. Честно е вноските Ви по застраховката "Живот" да се увеличават. За прегледност ще илюстрираме застраховка "Живот" с покритие само за смърт с равна застрахователна сума в размер на 60 000 единици с петнадесет (15) годишен срок. През първата година застрахователят трябва да получи 97 единици премия, а през последната 403 единици премия. По някаква причина на пазара се предлагат продукти, които са с равни годишни вноски през целия период. Ето колко би била годишната вноска спазвайки горната логика - 224,53 единици. Вие обаче вече знаете, че през повечето време на периода ще плащате повече, отколкото е необходимо за съответната застрахователна година. В случай, че се откажете или намалите застрахователната сума от/по тази застраховка справедливо е застрахователят да възстанови надвнесената сума пропорционално! Виж - диаграма 2. Пример: В случай, че се откажете от този договор на осмата (8) година, защото сте получил голяма парична сума от наследство логично е застрахователят да Ви плати 680,24 единици при прекратяването на договора, независимо, че този договор не е спестовен. Друга важна особеност на тези продукти е, че в повечето случаи промяната на застрахователната сума е ограничена. Така Вие можете да плащате по-високи премии без да имате нужда от толкова високо покритие.

Можем да заключим, че продукт с равни вноски ще е справедлив за Вас само, ако продължите да плащате през целия срок на договора или когато застрахователят Ви дава възможност за възстановяване на надвнесената премия.

Най-важното в заключение:

Чрез диаграма 3 можете да разгледате най-добрия и успешен продукт според нас, този, който следва Вашите нужди! Защо да не си го "купите"! Няма смисъл и да го прекратявате, защото той Ви допълва!

Продукт, който среща нуждите на потребителя и застрахователя и те съвпаднат е обречен на успех!

Диаграма 1 /за мобилни устройства отворете диаграмата в нов прозорец/

Диаграма 2 /за мобилни устройства отворете диаграмата в нов прозорец/

Диаграма 3 /за мобилни устройства отворете диаграмата в нов прозорец/