Тежки заболявания

петък, 20 септември 2013 г.

Време за четене: 2 минути

Сключвайки договор "Тежки заболявания"* трябва да сте наясно каква сума ще Ви бъде платена и при какви условия.

Предимството на тези договори е в изплащането на предварително договорена сума, като компенсация за настъпило здравословно състояние. Изплащането на подобна сума би компенсирала бъдещата липса на средства, която е сигурна за всеки доход, генериран чрез активно полагане на труд. Причината е, че в този момент фокусът ще е върху лечението Ви и няма да сте в състояние да работите както преди.

За тази защита е важно бъдещият недостиг на средства да бъде калкулиран добре. В противен случай е възможно да се окажете в ситуация, в която средствата биха били достатъчни за 3-4 месеца, а подобряването на здравословното Ви състояние може например да отнеме 12 месеца. Не е възможно да се обхванат всички случаи и последващи финансови проблеми, затова е най-добре да се гарантира определен период от време. Пример - След поставяне на определена диагноза, Вашият лекар Ви е посъветвал да сте спокойни, позитивни и да не се притеснявате за нищо през следващите 10 месеца. Месечните разходи на семейството Ви са 2 500 лева, от които 1 000 се получават само, ако полагате ежедневен труд. Сумата, която ще е необходима е 10 000 лева.

Взимайки  предвид горепосочения пример можем да заключим, че финансовата Ви свобода би увеличила значително шансовете да постигнете спокойствието, което Ви е необходимо. Поради тази причина повечето хора заделят по всякакви начини суми за подобни събития. В някои случаи спестяването на подобни средства е трудно, а много често, дори и да успеете да ги заделите, на тях посягате по различни поводи. В този случай осигуряването на капитал за такъв момент би могъл да бъде постигнат чрез сключване на застрахователен договор, който струва в пъти по-малко от заделянето на цялата необходима сума. Това е така, защото застрахователите събират годишни вноски за избрания срок, изразяващи се в промили или проценти от сумата, която Ви е необходима. Пример - Трябва да получите 20 000 лева след поставяне на определена диагноза. Приблизителната годишна вноска би била около 150 лева (зависи от много фактори). В този случай, дори и да плащате 10 години тази вноска, бихте платили общо 1 500 лева (10 години x 150 лева).

Важно е да се отбележи, че тези договори няма да осребрят Ваша фактура за лечение и ще Ви бъде платено, дори и лечението Ви да се плати от друго лице или институция. Можем да заключим, че по-скоро този застрахователен договор осигурява възстановяване на доход (пропускане на такъв за определен период в бъдещето, вследствие на здравословна промяна), а не покрива разходи за лечение!

Най-важното в заключение:

Препоръката ни е да използвате консултант при определяне на размера на компенсацията, тъй като те са обучени и по време на анализа на Вашите нужди навлизат дълбоко в тях. Така по-трудно би се пропуснал съществен факт, който би допринесъл за неправилно определяне на размера на сумата. Анализът следва да се повтаря на всеки 3 години, при условие, че не са налице драстични промени в размера и начина на формиране на Вашия доход.


* - В публикацията се разглеждат договори с предварително договорени компенсации