Тежки заболявания и/или Живот

Част втора

петък, 21 май 2012 г.

Време за четене: 2 минути

Когато сключвате застраховка/и "Тежки заболявания" и "Живот*", осигуряващи покритие по едно и също време, добре е да сте запознати с различните вероятности!

В предишната публикация разгледахме доста мрачна и лишена от късмет развръзка. В тази ще разгледаме по-оптимистичен вариант :)

Нека илюстрираме различните случаи, които могат да Ви споходят по време на срока на застрахователните договори:

На пазара срещаме решения, които осигуряват покритие за едно от двете събития или и за двете. Ето два примера съобразени с горните три случая. За по-добра разбираемост ще използваме следните словосъчетания ""Тежки заболявания" или "Преживяване"" и ""Тежки заболявания" и "Преживяване"" :

Пример 1 - "Тежки заболявания" или "Преживяване":

Договорени са суми в размер на 50 000 лева и за двете събития. Платените суми от застрахователя биха изглеждали така:

Максимално изплатена финансова компенсация за примера 50 000.00 лева.

Пример 2 - "Тежки заболявания" и "Преживяване":

Договорени са суми в размер на 50 000 лева и за двете събития. В този случай платените суми от застрахователя биха изглеждали така:

Максимално изплатена финансова компенсация за примера 100 000.00 лева.


Пример 2 осигурява финансова свобода за застрахования и при двете събития през срока на договора/ите и след изтичането му/им. При Пример 1 е възможно да се получи финансова дупка за застрахования при матуритет и той да има финансови затруднения след изтичане на срока на договора, или да заплати доста висока цена за повторно акумулиране на тази сума, заради по-краткия срок, който му остава. Така се губи ценното предимство на по-дългия срок и по-младата възраст. Остава неясен моментът при Пример 2 дали застрахователят, задължен да осигури сумата при изтичане на срока на застраховката, ще прекрати или измени договора, след като бъде информиран за промяната в здравословното състояние на застрахования, но това зависи от редица фактори.

В заключение - Застрахователни решения като в Пример 1 е удачно да изберете тогава, когато имате някакъв резерв от средства и сте се самоосигурили по някакъв начин, така че да не Ви притеснява евентуалната развръзка, илюстрирана в третия случай. Разбира се, тези средства не трябва да се използват в никакъв случай за нещо различно.


* - В публикацията се разглеждат застраховки "Живот" до доживяване на определена възраст / или по-ранна "Смърт"