Тежки заболявания: фиксирана сума vs покриване на разходи

петък, 01 ноември 2019 г.

Време за четене: 2 минути

На какво трябва да обърнете внимание , за да защитите себе си и семейството си финансово при бъдещо сериозно влошаване на здравословното Ви състояние!

Това са според нас възможностите Ви в случай, че НЕ разполагате с достатъчно ликвидни средства:

  • НЗОК - трябва да си плащате здравните вноски към НАП или някой друг да го прави вместо Вас;

  • да сключите застрахователен договор, който трябва да Ви компенсира с фиксирана парична сума и/или

  • да сключите застрахователен договор, който трябва да Ви възстанови медицинските разходи или да ги покрие без да е необходимо да плащате за лечението.

Безспорно трябва да сте здравно осигурени от НЗОК! За допълнителните възможности е много важно да знаете от кой вид застраховка имате нужда:

  • дали трябва да получите фиксирана парична сума;

  • дали застрахователят трябва да плати разходите по лечението Ви или

  • комбинация от двете.

Пример за застраховка с фиксирана парична сума: Сключили сте договор с уговорка да Ви бъдат платени 20 000 лева в случай, че Ви поставят диагноза "Рак". Ако това събитие се случи, застрахователят трябва да Ви плати 20 000 лева независимо колко е струвало, или колко ще струва Вашето лечение. Възможен недостатък е лечението Ви да струва повече и по някакви причини да няма възможност да бъде платено от НЗОК. Например 180 000 лева. ???

Пример за застраховка, която ще покрие разходи: Сключили сте договор с уговорка да Ви бъдат платени разходите за Вашето лечение в случай, че Ви поставят диагноза "Рак". Ако това събитие се случи, застрахователят трябва да плати разходите по Вашето лечение. Възможен недостатък е да загубите доход, който се получава от активно полагане на труд и да няма кой да Ви го възстанови. Пример - Получавате 5 000 лева месечно, а НОИ ще Ви плати 2 400 лева на месечна база за времето, когато не сте ходили на работа. ???

Можем да заключим:

  1. Застрахователните договори с фиксирана парична сума е подходящо да се сключват с цел лечение само, ако имате предварителна гаранция за цената на лечението Ви! Подходящо винаги е те да се използват за генериране на финансов буфер за определен срок.

  2. По-удобно е застраховката, която ще покрие Вашите разходи за лечение да прави това без да е необходимо Вие да ги платите предварително, а после да Ви бъдат възстановявани. Колкото е по-голям лимитът на отговорност на застрахователя, толкова по-добре.


Бъдете честни със себе си, когато калкулирате и определяте застрахователните си суми :) В случай, че се затруднявате, можете да ни потърсите. Не е задължително да се застраховате чрез нас.

За нас е важно да Ви бъдем полезни в точния момент !