Трайна неработоспособност

неделя, 25 юни 2017 г.

Време за четене: 3 минути

Състояние, което се очаква да продължи до края на живота Ви и да сте неработоспособни напълно или в определен процент!

Нека да разделим темата на разходи за лечение преди и по време на състоянието и възстановяване на доход!

Това е един от най-трудните рискове за калкулиране на размера на необходимата сума. Има много на брой вероятности и неизвестни.

При подобно състояние е добре да имате гръб в лицето на институции, които ще плащат лечението Ви преди и по време на неработоспособността. Разходите за лечение могат да бъдат покрити от държавни институции, застрахователни договори и други форми на финансова подкрепа. На пазара има застрахователни договори, които биха платили лечението Ви, но те обикновено ще осигурят покритие при някакви условия, лимити и/или при определени здравословни състояния. Към момента относно задълженията, свързани с разходите за лечение, ни изглежда най-широкообхватно държавното обществено осигуряване. 

Преминавайки към другата част, която ни е необходима при достигане на това състояние, а именно възстановяването на доход за определен период от време, се оформят само две възможности - застрахователен договор или наличен капитал (Ваш или на някой друг, който ще Ви го преотстъпи), като допълнение към ангажиментите на държавата към Вас (инвалидни пенсии и други). Сумите, които следва да имате като наличен капитал или осигурени като покритие чрез застрахователни договори е добре да са достатъчни поне за следващите 5 (пет) или 10 (десет) години. Така ще имате възможност да промените плавно начина си на печелене на доход.

Най-добрият начин да се защитите финансово е да можете да гарантирате необходимия за Вас капитал, който ще свърши добра работа за повечето рискове, които имате. Препоръката ни е този капитал да е наличен в пари или други ликвидни инструменти и задължително отделен от пенсионното Ви планиране. В противен случай е възможно да ощетите себе си, както и наследниците си (например за случаите, когато ще включите имотите си в сметката). 

Нека допуснем, че не сте в състояние да спестите сами толкова капитал или не искате да се надявате на трета страна и сте решили да се застраховате, прехвърляйки риска си върху група от хора. Много е важно горните калкулации, ако не са налице застрахователни договори с конкретна професионална и специфична насоченост, да бъдат променени и да се калкулират през същата специфична за Вас частична трайна неработоспособност, от която се притеснявате повече. Например загубата на 20% неработоспособност, настъпила вследствие на загуба на пръсти (или тяхната функционалност) би била в едни измерения за стоматолога и в съвсем различни за счетоводителя. Сами можете да си представите каква полза ще донесат тези средства на счетоводителя и на стоматолога, пречупени през загубата на бъдещ доход, генериран чрез използване на загубените пръсти.

Ето илюстрация (по примера по-горе) как се променя подходящият размер на застрахователната сума, калкулирана през конкретна частична трайна неработоспособност: Изчислено е, че е необходима сума в размер на 150 000 лева, като финансов буфер за следващите 10 (десет) години при пълна трайна неработоспособност. Очаква се да получите адекватна компенсация затова, че сте 20% неработоспособен:

Тези суми се променят с промяната на възрастта Ви, специфичния за Вас риск и много други фактори. Съветваме Ви да ги държите актуални и да държите връзка с консултанта си.

Годишната цена за застрахователна сума в размер на 150 000 лева за трайна неработоспособност, вследствие на злополука, която можете да намерите в България е ориентировъчно около 200 лева (зависи от много фактори). За този договор е много важно да не попадате в ситуации на лимитиране, горни и/или долни граници на даден "продукт". Ако сте в подобно положение, този, който договаря с Вас Ви ограничава и не е във "Вашите обувки". 

Изисквайте индивидуализиране!


* - В публикацията се разглеждат договори с предварително договорени компенсации