Варти Тахмизян

Качеството е нашата цел!

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Практикува от май 2017 г.

Завеждащ, административна служба

Роля в екипа: