Варти Тахмизян

Вахан означава Щит.

FacebookYouTube

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Практикува от май 2017 г.

Завеждащ, административна служба

Роля в екипа:

  • Администрира данните;

  • Информира за предстоящи падежи;

  • Проследява плащанията;

  • Организира времето и офис пространството;

  • Създава позитивна атмосфера за работа