Вахан Тахмизян, CFC

Качеството е нашата цел!

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Практикува от февруари 2002 г.

Управител

Роля в екипа: