Законови изисквания

Качеството е нашата цел!

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Информация за ползватели на застрахователни услуги

Информация относно застрахователния посредник! Извършваме нашата дейност на адрес: гр. Пловдив ул. Преслав 19. Гарантираме Вашите парични средства чрез специална клиентска сметка.

Задължение за информираност на застрахователния посредник

Настоятелно молим да бъдем паралелно информирани от страните по застрахователни договори за всяко предприемано действие по отношение на които действаме в качеството ни на застрахователен посредник!

Можете да разчитате на нас!

Използваме единствено "Google Workspace", за да движим бизнеса си. Инвестираме във възможно най-високия план, за да разполагаме винаги с най-модерната защита за Вашите данни в света. Задължително използваме многофакторно удостоверяване чрез физически ключове за сигурност по стандартите на "FIDO" без възможност за алтернативни методи. Разполагме и с "Шифроване от страна на клиента" за най-важните фирмени данни "CSE".

ОРЗД (GDPR): Екипът на Вахан - застрахователно посредничество

ЕИК: 200486294

ОРЗД (GDPR): Екипът на Вахан

ЕИК: 205889947