Законови изисквания

Вахан означава Щит.

+359896610640

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Настоятелно молим да бъдем паралелно информирани от страните по застрахователни договори за всяко предприемано действие, по отношение на които действаме в качеството ни на застрахователен посредник!

Задължение за информираност на застрахователния посредник

Информация относно застрахователния посредник!

Информация за ползватели на застрахователни услуги