Законови изисквания

Вахан означава Щит.

FacebookYouTube

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Информация относно застрахователния посредник!

Извършваме нашата дейност на адрес: гр. Пловдив ул. Преслав 19. Гарантираме Вашите парични средства чрез специална клиентска сметка. Не смесваме Вашите и нашите пари. Работим единствено по банков път!

Информация за ползватели на застрахователни услуги
Банково удостоверение за открита СКС по реда на чл. 316 ал. 5 във връзка с чл. 306 ал. 1 т. 2 от КЗ-23.06.2022.pdf

Настоятелно молим да бъдем паралелно информирани от страните по застрахователни договори за всяко предприемано действие, по отношение на които действаме в качеството ни на застрахователен посредник!

Задължение за информираност на застрахователния посредник

ОРЗД (GDPR) - Лично финансово планиране и информационни технологии

ОРЗД (GDPR) - Застрахователно посредничество