Законови изисквания

Вахан означава Щит.

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Информация относно застрахователния посредник!

Информация за ползватели на застрахователни услуги

Настоятелно молим да бъдем паралелно информирани от страните по застрахователни договори за всяко предприемано действие, по отношение на които действаме в качеството ни на застрахователен посредник!

Задължение за информираност на застрахователния посредник