За клиента

Качеството е нашата цел!

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Ние сме специалисти в:

Бързи връзки към информация за плащане:

Оставете детайлите на нас!

От лична към корпоративна защита.

Казват: Дяволът е в детайлите. Ако това е така, то ние ще го намерим!

Благодарим от сърце на госпожа Емилия Динкова, управител на Стар Нейлз - България за страхотните пожелания и участието и в това видео във връзка с нашия юбилей. Работим съвместно вече двадесет (20) години. Стартирахме взаимоотношенията си с лична защита, като в момента е изградена и корпоративна.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава  "Щит".

Imagination beyond limits Star Nails - Bulgaria

Осъзнатото решение е възможно!

От застрахователна защита към лично финансово планиране.

Осъзнатото решение е следващата стъпка след информираното такова за "продуктите от рафта". Благодарим от сърце на семейство Каракашеви за това видео и милите думи. Повече от десет години се грижим за застрахователната им защита и им благодарим за оказаното доверие. С нетърпение очакваме преживяванията ни свързани с личното финансово планиране.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава  "Щит".

Самоучастието ни помага да се защитим!

Адекватна и достъпна защита на бизнеса.

Покриването на непосилния за нас риск на достъпна цена е напълно възможно чрез прехвърляне на риска, който можем сами да понесем върху нас. Благодарим от сърце на господин Христо Генчев, изпълнителен директор на Емвеко за страхотните пожелания и участието му в това видео във връзка с нашия юбилей. Работим съвместно вече петнадесет (15) години.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит". 

Емвеко

Правилното изготвяне на застрахователното решение е важно и необходимо!

Застрахователната дейност трябва да бъде аплодирана.

Семействата могат да бъдат адекватно защитени от непредвидени събития. Благодарим от сърце на доцент доктор Иван Джамбов за страхотните пожелания и участието му в това видео във връзка с нашия юбилей. Работим съвместно вече двадесет (20) години.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит".

Професионализъм. Доверие. Приятелство. Отговорна работа. Подкрепа. 

Повече от бизнес отношения.

Двадесет (20) години приятелство и удоволствие в работата. "Абсолютна" финансова защита и лично финансово планиране. Благодарим от сърце на госпожа Дина Василева за страхотните пожелания и участието и в това видео във връзка с нашия юбилей. Работим съвместно вече двадесет (20) години.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит".

Със самоучастие застраховам за същата цена имущество с многократно по-висока стойност

300 000 vs 15 000.

Преди беше застрахован само автомобила за 15 000 лева. В момента за същата цена е застраховано имущество за 300 000 лева. Вече са защитени автомобила и недвижимото имущество! Защитата на цялото имущество е възможна на достъпна цена! Благодарим от сърце на госпожа Светла Личканова за страхотните пожелания и участието и в това видео във връзка с нашия юбилей.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит".

Споделяне на отзив за Екипът на Вахан от Iliyana Mavrodieva в Google★★★★★ "Имах казус със застраховка Имущество, сключена чрез банка, която изискваше да сключа застраховка чрез тях със ЗС на пазарна цена на имота (при значително по-малък размер на кредита), но в същото време с подусловие за застрахователно покритие по действителна стойност. Интересното е, че на въпроса ни към банката за обяснение как са сформирали ЗС в застраховката предоставяна чрез тях, отговорът беше, че самият калкулатор на съответната застрахователна компания работи само с пазарна стойност и поради тази причина не могат да ме застраховат на реална стойност. Екипът на Вахан ми обясни какво означава това за мен, както и какви са рисковете при сключване на предоставените застрахователни покрития. Съответно, проучиха какви са индивидуалните параметри на жилището обект на застраховане и неговото обзавеждане, и изготвиха застраховка включваща покрития и размери спрямо моите изисквания, отговарящи на жилището, като по този начин вярвам, че ще бъда максимално подсигурена в случай на събитие с моя апартамент, както и че застраховката е напълно в интерес на банката."