За клиента

Вахан означава Щит.

FacebookYouTube

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Ние сме специалисти в:

  • Лично финансово планиране ръководейки се по БДС ISO 22222:2014 - Можем да начертаем Вашата пътна карта с най-малко отклонение и да избегнете неравностите по пътя към Вашите цели;

  • Натрупване на капитал (част от Вашето пенсионно планиране, образование, образованието на децата Ви или друга цел);

  • Защита на натрупването на капитал вследствие на настъпили здравословни състояния, природни бедствия и други рискове;

  • Участие в изготвянето и поддържането на социални програми;

  • Изготвяне на финансова защита за Вашия бизнес (Човешки фактор, отговорностите Ви, Вашето имущество и други рискове);

  • Изготвяне на финансова защита за Вашето семейство (Вашето имущество, отговорностите Ви и други рискове);

  • Възстановяване на доход или печалба вследствие на настъпили здравословни състояния, природни бедствия, аварии и други рискове;

  • Осигуряване на лечение и неговото заплащане за определени състояния.

За Ваше удобство сме попълнили примерни платежни за извършване на плащанията по Вашите застрахователни договори.

Оставете детайлите на нас!

От лична към корпоративна защита.

Казват: Дяволът е в детайлите. Ако това е така, то ние ще го намерим!

Благодарим от сърце на госпожа Емилия Динкова, управител на Стар Нейлз - България за страхотните пожелания и участието и в това видео във връзка с нашия юбилей. Работим съвместно вече двадесет (20) години. Стартирахме взаимоотношенията си с лична защита, като в момента е изградена и корпоративна.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит".

Imagination beyond limits Star Nails - Bulgaria

Осъзнатото решение е възможно!

От застрахователна защита към лично финансово планиране.

Осъзнатото решение е следващата стъпка след информираното такова за "продуктите от рафта". Благодарим от сърце на семейство Каракашеви за това видео и милите думи. Повече от десет години се грижим за застрахователната им защита и им благодарим за оказаното доверие. С нетърпение очакваме преживяванията ни свързани с личното финансово планиране.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит".

Самоучастието ни помага да се защитим!

Адекватна и достъпна защита на бизнеса.

Покриването на непосилния за нас риск на достъпна цена е напълно възможно чрез прехвърляне на риска, който можем сами да понесем върху нас. Благодарим от сърце на господин Христо Генчев, изпълнителен директор на Емвеко за страхотните пожелания и участието му в това видео във връзка с нашия юбилей. Работим съвместно вече петнадесет (15) години.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит".

Емвеко

Правилното изготвяне на застрахователното решение е важно и необходимо!

Застрахователната дейност трябва да бъде аплодирана.

Семействата могат да бъдат адекватно защитени от непредвидени събития. Благодарим от сърце на доцент доктор Иван Джамбов за страхотните пожелания и участието му в това видео във връзка с нашия юбилей. Работим съвместно вече двадесет (20) години.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит".