За клиента

Вахан означава Щит.

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Ние сме специалисти в:

  • Лично финансово планиране ръководейки се по БДС ISO 22222:2014 - Можем да начертаем Вашата пътна карта с най-малко отклонение и да избегнете неравностите по пътя към Вашите цели;

  • Натрупване на капитал (част от Вашето пенсионно планиране, образование, образованието на децата Ви или друга цел);

  • Защита на натрупването на капитал вследствие на настъпили здравословни състояния, природни бедствия, и други рискове;

  • Участие в изготвянето и поддържането на социални програми;

  • Изготвяне на финансова защита за Вашия бизнес (Човешки фактор, отговорностите Ви, Вашето имущество и други рискове);

  • Изготвяне на финансова защита за Вашето семейство (Вашето имущество, отговорностите Ви и други рискове);

  • Възстановяване на доход или печалба вследствие на настъпили здравословни състояния, природни бедствия, аварии и други рискове;

  • Осигуряване на лечение и неговото заплащане за определени състояния.

За Ваше удобство сме попълнили примерни платежни за извършване на плащанията по Вашите застрахователни договори.

Казват: Дяволът е в детайлите. Ако това е така, то ние ще го намерим!

Благодарим от сърце на госпожа Емилия Динкова, управител на Стар Нейлз - България за страхотните пожелания и участието и в това видео във връзка с нашия юбилей. Работим съвместно вече двадесет (20) години. Стартирахме взаимоотношенията си с лична защита, като в момента е изградена и корпоративна.

Двадесет (20) години "Екипът на Вахан"! Вахан означава "Щит".

Imagination beyond limits Star Nails - Bulgaria