За клиента

Вахан означава Щит.

Работим усилено за Вашата финансова защита и цел!

+359896610640

+359 8 96 610 640

Качеството е нашата цел!

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Ние сме специалисти в:

  • Изпълняване на цялостен процес на лично финансово планиране по БДС ISO 22222:2014 - Можем да начертаем Вашата пътна карта с най-малко отклонение и да избегнете неравностите по пътя към Вашите цели;
  • Натрупване на гарантиран или негарантиран капитал (част от Вашето пенсионно планиране, образование, образованието на децата Ви или друга цел);
  • Защита на натрупването на капитал вследствие на настъпили здравословни състояния, природни бедствия, и други рискове;
  • Участие в изготвянето и поддържането на социални програми;
  • Изготвяне на финансова защита за Вашия бизнес (Човешки фактор, отговорностите Ви, Вашето имущество и други рискове);
  • Изготвяне на финансова защита за Вашето семейство (Вашето имущество, отговорностите Ви и други рискове);
  • Възстановяване на доход или печалба вследствие на настъпили здравословни състояния, природни бедствия, аварии и други рискове;
  • Осигуряване на лечение и неговото заплащане за определени състояния.

За Ваше удобство сме попълнили примерни платежни с информация за извършване на плащанията по Вашите застрахователни договори.