Платежни за полици в МетЛайф във валута евро

Съветваме Ви да се информирате във Вашата банка за размера на таксите при преводи в чужда валута!

МетЛайф в евро пример на платежни