Плати застраховка

Тези плащания ще бъдат получени от "Екипът на Вахан - застрахователно посредничество" с ЕИК: 200486294 и касаят услуги свързани със застраховане.

Основание за плащане - Полица (номер на полица) за (дата на падежа на вноската)

Банков превод към специална клиентска сметка

BG24RZBB91551014871452

Обединена българска банка

Не смесваме Вашите и нашите пари. Работим единствено по банков път! Поддържаме специална клиентска сметка за застрахователни посредници.