Плати полица в Евроинс

BG24RZBB91551014871452

Обединена българска банка

Основание за плащане - П. (номер на полица) за (дата на падежа на вноската)

Тези плащания ще бъдат получени от "Екипът на Вахан - застрахователно посредничество" с ЕИК: 200486294 и касаят услуги свързани със застраховане.

Изпълни превод чрез ePay. Извършва се по правилата на ePay.bg

Удостоверение - специална клиентска  сметка.

Банково удостоверение за открита СКС по реда на чл. 316 ал. 5 във връзка с чл. 306 ал. 1 т. 2 от КЗ-23.06.2022.pdf