Плати ЧЛФП 

Тези плащания ще бъдат получени от "Екипът на Вахан" с ЕИК: 205889947 и касаят услуги свързани с информационно обслужване или лично финансово планиране.

Основание за плащане - Договор за ЧЛФП

BG21BPBI79421200041319

Юробанк България (Paysera)

Плащане чрез/към Paysera клиент EVP6710014734798

Плащане чрез/към WISE

Плащане чрез/към ePay.bg или EasyPay