Изпратете ни документи

Вахан означава Щит.

FacebookYouTube

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Обикновено сме в движение или в срещи с клиенти. Предпочитаме ние да изберем времето за получаване на пратката Ви. Моля изпращайте ги по посочените по-долу начини.

Доставчиците на пощенски и куриерски услуги по всяка вероятност няма да успеят да доставят пратката!

На хартиен носител

В случай, че ни изпращате документи на хартиен носител е необходимо да ги адресирате до Екипът на Вахан - застрахователно посредничество или Екипът на Вахан. За да ни намерите в регистрите на доставчиците на пощенски и куриерски услуги посочете съответно, 200486294 или 205889947, както и чрез телефонен номер 088 401 9629

Изпратете ги до следните адреси, по следните начини:

Електронно писмо