Вахан означава Щит

Работим усилено за Вашата финансова защита и цел!

+359896610640

+359 8 96 610 640

Качеството е нашата цел!

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

За лично финансово планиране
Наименование: Екипът на ВаханПравно-организационна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорностЕдинен идентификационен код: 205889947Седалище и адрес на управление: Град Пловдив, улица Преслав 19Банкова сметка: .... .... .... .... .... ..
За застрахователно посредничество
Наименование: Екипът на Вахан - застрахователно посредничество (Предишно: Вахан М. Тахмизян)Правно-организационна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорностЕдинен идентификационен код: 200486294Седалище и адрес на управление: Град Пловдив, улица Преслав 19Банкова сметка: BG12 STSA 9300 0022 9319 35 /Не се използва за плащане на застрахователни премии (вноски)/Дружвството е вписано в публичния регистър по чл. 30 ал.1 т.12 от Закона за КФН. За проверка.