Партньори

Вахан означава Щит.

FacebookYouTube

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Euroins

Euroins

"Застрахователно дружество Евроинс " АД (Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид - клон София)

Сключен договор за застрахователно агентство от 27 май 2010 г. Номер в регистъра на застрахователя 00469 и споразумение от 14 ноември 2014 г. с номер в регистъра на застрахователя 15532.

Ние извършваме нашата дейност на адрес: гр. Пловдив, ул. Преслав 19. Документооборотът на хартиен носител със застрахователя се извършва на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб 43.

ICFC

ICFC

Институт на дипломираните финансови консултанти

Членство на наш член от екипа от 06 юни 2016 г.

Диплома 60 от ИДФК-06.06.2016.pdf
Euroins

Euroins

"Застрахователно дружество Евроинс Живот" ЕАД

Сключен договор за застрахователно агентство от 24 юли 2023 г. Номер в регистъра на застрахователя 28000639.

Ние извършваме нашата дейност на адрес: гр. Пловдив, ул. Преслав 19. Документооборотът на хартиен носител със застрахователя се извършва на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб 43.

Прекратени партньорства

MetLife

MetLife

Считано от 23 януари 2023 г. сме изпратили деветдесет (90) дневно предизвестие за прекратяване на този договор!

"МетЛайф Юръп д. а. к. - клон България" КЧТ ("АЛИКО България ЖЗД" ЕАД ("Ей Ай Джи Лайф (България) ЖЗД" ЕАД))

Сключен договор за застрахователно агентство от 30 април 2002 г. Номер в регистъра на застрахователя 19399002 (12899087)10699083 (10699524(10699006(10201017))))).

Ние извършваме нашата дейност на адрес: гр. Пловдив, ул. Преслав 19 от 01 януари 2009 г.  Документооборотът на хартиен носител със застрахователя се извършва на адрес: гр. Пловдив, ул. Гладстон 2 ет. 2

Удостоверение съгласно чл. 320 от КЗ от МетЛайф.pdf