Партньори

Качеството е нашата цел!

Нашата амбиция и същевременно ангажимент е да бъдем постоянно до Вас!

Euroins

Euroins

"Застрахователно дружество Евроинс" АД (Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид - клон София)

Сключен договор за застрахователно агентство от 27 май 2010 г. Номер в регистъра на застрахователя 00469 и споразумение от 14 ноември 2014 г. с номер в регистъра на застрахователя 15532.

Ние извършваме нашата дейност на адрес: гр. Пловдив, ул. Преслав 19. Документооборотът на хартиен носител със застрахователя се извършва на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб 43.

ICFC

ICFC

Институт на дипломираните финансови консултанти

Членство на наш член от екипа от 06 юни 2016 г.

"Долуподписаният Вахан Тахмизян заклевам се да спазвам следното правило за етично поведение в професионалните си взаимоотношения: Ще направя всичко необходимо и да установя и разбера всички обстоятелства, заобикалящи тези, които съветвам и с оглед на тези  обстоятелства ще им предоставям съвети и препоръки, които при подобни обстоятелства бих приложил към себе си. Заклевам се да спазвам принципите на Етичния кодекс на Дипломирания финансов консултант®."

От заявление за получаване на професионално звание "Дипломиран финансов консултант®" от 03 юни 2016г.

Диплома 60 от ИДФК-06.06.2016.pdf
Euroins

Euroins

"Застрахователно дружество Евроинс Живот" ЕАД

Сключен договор за застрахователно агентство от 24 юли 2023 г. Номер в регистъра на застрахователя 28000639.

Ние извършваме нашата дейност на адрес: гр. Пловдив, ул. Преслав 19. Документооборотът на хартиен носител със застрахователя се извършва на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб 43.

Прекратени партньорства

MetLife

MetLife

Считано от 23 януари 2023 г. сме изпратили деветдесет (90) дневно предизвестие за прекратяване на този договор!

"МетЛайф Юръп д. а. к. - клон България" КЧТ ("АЛИКО България ЖЗД" ЕАД ("Ей Ай Джи Лайф (България) ЖЗД" ЕАД))

Сключен договор за застрахователно агентство от 30 април 2002 г. Номер в регистъра на застрахователя 19399002 (12899087)10699083 (10699524(10699006(10201017))))).

Ние извършваме нашата дейност на адрес: гр. Пловдив, ул. Преслав 19 от 01 януари 2009 г.  Документооборотът на хартиен носител със застрахователя се извършва на адрес: гр. Пловдив, ул. Гладстон 2 ет. 2

Удостоверение съгласно чл. 320 от КЗ от МетЛайф.pdf